Ormvråkar, fjällvråk och glador vid åtel i Skåne. Gladan ökar i antal. I Skåne häckar ca 2000 par, vilket kan jämföras med knappt 800 par i slutet av 1990-talet.

Två ormvråkar. Den ljusa är en så kallad Börringevråk.
Fjällvråk Glada 1 Glada 2 Glada 3 Ormvråkar Ormvråkar 2 ormvråk 3 Två ormvråkar. Den ljusa är en så kallad Börringevråk.
........