Grottor. Grottor kan bildas på olika sätt. De största bildas i kalksten då vatten med lågt pH löser upp kalken. Olika former av droppstenar bildas i dessa grottor. Blockgrottor bildas exempelvis då en bergsbrant rasar och blocken lägger sig så att en grotta bildas.

Kalkstensgrotta i Grottes des Demoiselles i södra Frankrike.
Blockgrotta i Kärkevagge. Kalkstensgrotta i Grottes des Demoiselles i södra Frankrike. Kalkstensgrotta i Grottes des Demoiselles i södra Frankrike. Stalaktiter kalkstensgrotta i Grottes des Demoiselles i södra Frankrike. Lummelundagrottan på Gotland. Stalaktiter i Lummelundagrottan på Gotland.
......